Menu

 Împreună cu invitații ei realizatorul emisiunii, Simina Cota,  încearcă să pătrundă și să deslușească tainele Sfintei Scripturi. Și pornind de la cuvintele Sfântului Evanghelist Ioan La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul, emisiunea poate să constituie nu doar cuvânt despre Dumnezeu ci și o încercare de asumare a acestuia, deoarece Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.
( Ioan 1,9)

Ultimele Emisiuni Adaugate